Yêu cầu kỹ thuật mới đối với khai báo vận đơn -

Yêu cầu kỹ thuật mới đối với khai báo vận đơn

Thực hiện Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai Đề án quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, từ ngày 15/8/2017, Tổng cục Hi quan đã triển khai thí điểm Đề án tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng (Cảng Tân Vũ). Trong thời gian thực hiện thí điểm vừa qua, về cơ bản các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty giao nhận đã thực hiện tương đối tốt việc khai báo bn khai hàng hóa (manifest) và các chứng từ liên quan thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, cung cấp thông tin kịp thời về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi. Tuy nhiên để đảm bảo công tác triển khai Đề án nêu trên được hiệu quả, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn 6095/TCHQ-CNTT về nâng cao hiệu quả khai báo thông tin hàng hóa qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

khai bao van don

Theo đó, Tổng cục Hải quan thông báo tới các Hãng tàu, Đại lý hãng tàu, Công ty giao nhận,doanh nghiệp về việc Tổng cục đã/đang/sẽ triển khai một số yêu cầu kỹ thuật mới đối với khai báo Vận đơn gom hàng và Vận đơn chủ như sau:

– Bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn gom hàng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia;

– Dự kiến nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia đối với khai báo thông tin Vận đơn chủ trong Bản khai hàng hóa, cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp khai báo trên giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia: Bổ sung chỉ tiêu Ngày vận đơn, Số lượng kiện và đơn vị tính số lượng kiện cho từng Vận đơn chủ;

+ Đối với doanh nghiệp khai báo qua chuẩn thông điệp EDI: Nâng cấp Cổng thông tin một cửa quốc gia để tiếp nhận chuẩn thông điệp EDI D98B.

Ý kiến của doanh nghiệp đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 30/9/2017.

Công văn 6095/TCHQ-CNTT được ban hành ngày 15/9/2017.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status