Xử lý thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế -

Xử lý thuế GTGT chưa đủ điều kiện hoàn thuế

– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 5, Điều 15, Điều 16 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 3978/TCT-KK hướng dẫn về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
hoan thue gtgt
Theo đó, trong quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan Thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn một phần và một phần chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra hoặc chờ kết quả xác minh làm rõ thì:

– Đối với số thuế đã đủ điều kiện hoàn: Cơ quan thuế giải quyết ngay và cập nhật đầy đủ vào ứng dụng TMS.

– Đối với số thuế chưa đủ điều kiện hoàn cần thanh tra, kiểm tra lại hoặc chờ kết quả xác minh, hướng dẫn: Lưu tại cột “Số hoàn cần xem xét” trên ứng dụng TMS.

Sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra hoặc kết quả xác minh nếu đủ điều kiện hoàn: Cơ quan Thuế tự tạo hồ sơ đề nghị hoàn, cập nhật hồ sơ gốc của người nộp thuế và tiếp theo, thực hiện xử lý hoàn thuế vào ứng dụng TMS theo quy định.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 3978/TCT-KK ngày 05/9/2017.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status