Tổng hợp các văn bản pháp luật mới nhất vừa được ban hành 2016

Văn bản pháp luật lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Trọn bộ Văn bản pháp luật trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh bao gồm: Luật doanh nghiệp 2014 – Bản tiếng Việt Luật doanh nghiệp 2014 – Bản tiếng Anh Nghị...

Thay đổi hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của Doanh nghiệp phá sản

Ngày 01/08/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/09/2017, về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng...

Thời điểm có hiệu lực của Đăng ký biện pháp bảo đảm

Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực...

Thời hạn giấy phép thu chi ngoại tệ trong kinh doanh trò chơi điện tử

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho...

Lệ phí lĩnh vực trồng trọt

Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính...

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Theo đó, thông...

Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho bãi làm thủ tục hải quan

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017hướng dẫn chi tiết Nghị định 68/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế và thủ tục hải quan. Theo đó,...

Trọn bộ 8 thông tư Kế toán cần nắm vững

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC  hướng dẫn CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2. Thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố...

NGHỊ QUYẾT 04/2017 HƯỚNG DẪN VỀ ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ

NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 3 ĐIỀU 192 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ SỐ 92/2015/QH13 VỀ TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN, QUYỀN NỘP ĐƠN...

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Số9, TT Thủy sản Hà Nội, ngõ 46, phố Lê Văn Thiêm, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0243.533.5122  Fax: 0243.533.5122
Hotline: 0943393223 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status