Tổng hợp các văn bản pháp luật mới nhất vừa được ban hành 2016

Luật sở hữu trí tuệ 2009 tiếng Anh

Luật sở hữu trí tuệ 2009 tiếng Anh là bản dịch hoàn chỉnh sang tiếng Anh cho Luật sở hữu trí tuệ 2009 tiếng Việt, là Luật sử đổi, bổ sung Luật sở hữu trí...

Luật sở hữu trí tuệ 2009 tiếng Việt

Luật sở hữu trí tuệ 2009 là bản sửa đổi, bổ sung cho Luật sở hữu trí tuệ 2005, trong đó quy định nhiều nội dung điều chỉnh và làm rõ lại một số khái...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 tiếng Anh

Luật sở hữu trí tuệ 2005 tiếng Anh là bản dịch chuẩn tiếng Anh từ Luật sở hữu trí tuệ 2005 bản tiếng Việt, quy định về quyền tác giả, quyền liên quan...

Luật sở hữu trí tuệ 2005 tiếng Việt

Luật sở hữu trí tuệ 2005 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc...

Văn bản pháp luật lĩnh vực đăng ký kinh doanh

Trọn bộ Văn bản pháp luật trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh bao gồm: Luật doanh nghiệp 2014 – Bản tiếng Việt Luật doanh nghiệp 2014 – Bản tiếng Anh Nghị...

Thay đổi hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế của Doanh nghiệp phá sản

Ngày 01/08/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC, có hiệu lực từ 15/09/2017, về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng...

Thời điểm có hiệu lực của Đăng ký biện pháp bảo đảm

Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực...

Thời hạn giấy phép thu chi ngoại tệ trong kinh doanh trò chơi điện tử

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho...

Lệ phí lĩnh vực trồng trọt

Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính...

Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Tổng cục Hải quan (TCHQ) ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK về triển khai Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”. Theo đó, thông...

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status