Trọn bộ 8 thông tư Kế toán cần nắm vững -

Trọn bộ 8 thông tư Kế toán cần nắm vững

Thong tu ke toan

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC 
hướng dẫn CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
2. Thông tư 45/2013/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
3. Thông tư 147/2016/TT-BTC 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/tt-btc ngày 25 tháng 4 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
4. Thông tư 228/2009/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp
5. Thông tư 111/2013/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
6. Thông tư 103/2014/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
7. Thông tư 219/2013/TT-BTC
Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng
8. Thông tư 96/2015/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status