Tổng quan ISO 9001 - 2015 - Công ty Luật LETO

Tổng quan ISO 9001 – 2015

ISO 9001 2015

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001 – 2015 LÀ GÌ?

SO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Các tổ chức sử dụng tiêu chuẩn để chứng minh khả năng cung cấp liên tục các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và quy định. Đây là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong loạt tiêu chuẩn ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong chuỗi mà các tổ chức có thể chứng nhận.

ISO 9001 được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), một cơ quan quốc tế gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. Phiên bản hiện tại của ISO 9001 được phát hành vào tháng 9 năm 2015.

Các tổ chức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sẽ có thời hạn 3 năm để chuyển đổi sang ISO 9001: 2015. Khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào tháng 9 năm 2018, chứng chỉ ISO 9001: 2008 sẽ không còn hiệu lực. Các tổ chức muốn bắt đầu quá trình chuyển đổi sang bản sửa đổi năm 2015 có thể mua bản sao ISO 9001: 2015.

Ai nên sử dụng bản sửa đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015?

ISO 9001: 2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào, bất kể quy mô hoặc ngành nghề. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001 cho hệ thống quản lý chất lượng của họ.

Các tổ chức thuộc mọi loại và quy mô đều thấy rằng việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 sẽ giúp họ:

 • Tổ chức quy trình
 • Nâng cao hiệu quả của quy trình
 • Cải tiến liên tục

Tất cả các tổ chức sử dụng ISO 9001 được khuyến khích chuyển sang tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 càng sớm càng tốt. Điều này bao gồm không chỉ các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 mà còn bất kỳ tổ chức nào có liên quan đến việc đào tạo hoặc chứng nhận những tổ chức khác.

Hướng dẫn về chuyển đổi sang ISO 9001: 2015 có thể được tải xuống từ Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF).

Các tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 bao gồm những chủ đề gì?

ISO 9001 dựa trên phương pháp kế hoạch – làm – kiểm tra – hành động (Plan – Do – Check – Act) và cung cấp phương pháp định hướng theo quy trình để lập hồ sơ và xem xét cấu trúc, trách nhiệm và thủ tục cần thiết để đạt được quản lý chất lượng hiệu quả trong một tổ chức. Các phần cụ thể của tiêu chuẩn chứa thông tin về các chủ đề như:

 • Yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm thông tin tài liệu, lập kế hoạch và xác định tương tác quy trình
 • Trách nhiệm quản lý
 • Quản lý tài nguyên, bao gồm nguồn nhân lực và môi trường làm việc của tổ chức
 • Nhận thức sản phẩm, bao gồm các bước từ thiết kế đến phân phối
 • Đo lường, phân tích và cải thiện QMS thông qua các hoạt động như kiểm toán nội bộ và hành động khắc phục và phòng ngừa

Những thay đổi được giới thiệu trong bản sửa đổi năm 2015 nhằm đảm bảo rằng ISO 9001 tiếp tục thích ứng với môi trường thay đổi mà các tổ chức hoạt động. Một số cập nhật quan trọng trong ISO 9001: 2015 bao gồm giới thiệu thuật ngữ mới, tái cơ cấu một số thông tin, nhấn mạnh vào tư duy dựa trên rủi ro để tăng cường áp dụng phương pháp tiếp cận quy trình, khả năng ứng dụng được cải thiện và yêu cầu lãnh đạo tăng lên.

Cac dieu khoan ISO 9001-2015

Làm cách nào để bắt đầu với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015?

Các tổ chức và cá nhân sử dụng ISO 9001 được khuyến khích chuyển sang bản sửa đổi năm 2015 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) và Ủy ban ISO về Đánh giá sự phù hợp (CASCO) đã đồng ý với giai đoạn chuyển tiếp ba năm kể từ ngày công bố ISO 9001: 2015.

Cho dù bạn đang bắt đầu hành trình ISO 9001 hay chuyển đổi sang bản sửa đổi năm 2015, bước đầu tiên của bạn là mua bản sao ISO 9001: 2015.

Bạn cũng có thể liên hệ tới Luật LETO để được tư vấn và hướng dẫn về ISO 9001 – 2015 cũng như đánh giá các điều kiện và nguồn lực hiện tại trong việc xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống đạt chuẩn ISO 9001 – 2015.

Những lợi ích của ISO 9001 là gì?

ISO 9001 giúp các tổ chức đảm bảo khách hàng của họ luôn nhận được các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó mang lại nhiều lợi ích, bao gồm cả khách hàng, quản lý và nhân viên hài lòng.

Bởi vì ISO 9001 quy định các yêu cầu cho một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, các tổ chức thấy rằng việc sử dụng tiêu chuẩn sẽ giúp họ:

 • Tổ chức QMS
 • Tạo khách hàng hài lòng, quản lý và nhân viên
 • Cải tiến liên tục

“Đó là kinh nghiệm của tôi, với một số công ty, rằng sự thay đổi văn hóa liên quan đến việc thực hiện ISO là đa lớp. Lợi ích đầu tiên và rõ ràng nhất là nhận thức về chất lượng”, thành viên cao cấp của ASQ Bud Salsbury viết trên blog Ask the Experts của ASQ. “Nhận thức về chất lượng này không phai mờ một cách dễ dàng. Ngay cả những người cung cấp sức đề kháng mạnh mẽ để thay đổi học cách tôn trọng và rất nhiều đánh giá cao tất cả các giá trị thực tế trong một hệ thống quản lý chất lượng tốt.”

ISO 9001 cũng cung cấp các lợi ích tài chính, chẳng hạn như tiết kiệm chi phí.

ISO 9001: 2015 như một “công cụ quản lý kinh doanh

“lợi ích kinh doanh” được hưởng bởi các tổ chức ISO 9001 bao gồm tỷ lệ sống sót và tăng trưởng cao hơn, tăng lương, giảm chất thải, nâng cao năng suất và cải thiện hiệu quả về sức khỏe và an toàn.

Đạt được chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn duy nhất trong loạt tiêu chuẩn ISO 9000 mà các tổ chức có thể chứng nhận. Đạt được chứng nhận có nghĩa là một tổ chức đã chứng minh như sau:

 • Theo các hướng dẫn của tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hoàn thành các yêu cầu riêng của mình
 • Đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu theo luật định và pháp lý
 • Duy trì tài liệu

Việc chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 có thể nâng cao độ tin cậy của tổ chức bằng cách cho khách hàng biết rằng các sản phẩm và dịch vụ của mình đáp ứng được kỳ vọng. Trong một số trường hợp hoặc trong một số ngành, chứng nhận được yêu cầu hoặc bắt buộc về mặt pháp lý.

Quá trình chứng nhận bao gồm việc thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và sau đó hoàn thành kiểm tra của một tổ chức được chỉ định xác nhận Doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu đó.

Chi phí đăng ký ISO 9001, kiểm tra giám sát và tái chứng nhận ISO 9001 phụ thuộc vào:

 • Mức độ phù hợp hiện tại với các yêu cầu của ISO 9001
 • Số lượng tài nguyên mà công ty sẽ dành cho dự án này để phát triển và thực hiện
 • Số tiền hỗ trợ sẽ được yêu cầu từ một nhà tư vấn và các chi phí liên quan

Chi phí tại Luật LETO, Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn!

Đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001

Đào tạo để tạo nguồn xem xét sự phù hợp của hệ thống đã xây dựng với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng trong môi trường thực hành.

Các chuyên gia chịu trách nhiệm phát triển, thực hiện, kiểm toán và quản lý hệ thống quản lý chất lượng ISO hoặc các chuyên gia chất lượng quan tâm đến việc cập nhật QMS ISO 9001 dựa trên tài liệu của họ có thể tham gia các khóa đào tạo ISO 9000, bao gồm các khóa học tập trung vào ISO 9001 và hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, các tổ chức tìm cách cải thiện hiệu suất của nhân viên và nhân viên tìm cách cải tiến liên tục cũng sẽ tìm thấy chương trình đào tạo ISO 9000 có liên quan.

Tại sao bạn tìm kiếm ISO 9001: 2015?

Vui lòng cho chúng tôi biết những điều mà tổ chức của bạn cần để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng hệ thống của mình đạt đến chuẩn ISO 9001. Nếu bạn muốn nhận được trả lời hướng dẫn hoặc cung cấp miễn phí tài nguyên nào đó, vui lòng cung cấp cả địa chỉ email.

Trên đây là toàn bộ nội dung Tổng quan về ISO 9001 – 2015 được Luật LETO phân tích và diễn giải! Nếu bạn muốn có được bản ISO 9001 được cập nhật mới nhất, hãy điền nội dung vào FORM đăng ký trên đây!


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: A11 Toong, 25T2 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 19006258

Hotline: 0943393223

Email: info@luatleto.com

VĂN PHÒNG SÀI GÒN

Địa chỉ: Lầu 1, Toà nhà SGR Building, 169 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM

Điện thoại: 19006258

Hotline: 0355141219 (Mr. Nguyễn Thúc Khoa)

Email: info@luatleto.com

DMCA.com Protection Status