Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty -

Thủ tục thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực đã thay đổi những nội dung ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, khi doanh nghiệp có bất kỳ thay đổi nào về thông tin có ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì đều phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi.
Theo quy định tại Điều 31 luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các thông tin về:

 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.
 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 3. Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; của các thành viên hợp danh công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 4. Vốn điều lệ.

Doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày từ ngày thay đổi.

1. Cách thức tiến hành:

Bước 1: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
Bước 2: Gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến cơ quan đăng ký kinh doanh:

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký:
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên;
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, hoặc họp các thành viên hợp danh.

Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký:
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới bao gồm:

 • Thông báo đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên), của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty đối với công ty (TNHH một thành viên).

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp đến tỉnh, thành phố khác thì Phòng đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ gửi thông tin đến Phòng đăng ký kinh doanh trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Bước 4: Công bố thông tin đã đăng ký thay đổi:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đóng phí theo quy định.

Phí, lệ phí thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp:

Lệ phí nhà nước đối với thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần.
Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000 đồng/lần

Dịch vụ thanh lap cong ty, thanh lap cong ty tnhh, thành lập công ty của Leto Legal.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status