Phụ lục thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý mỹ phẩm -

Phụ lục thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý mỹ phẩm

Phụ lục 01: Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Phụ lục 02: Tài liệu hướng dẫn về công bố sản phẩm mỹ phẩm
Phụ lục 03: Hướng dẫn của ASEAN về công bố tính năng của sản phẩm mỹ phẩm
Phụ lục 04: Quy ước viết tắt các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và một Ban quản lý Khu kinh tế
Phụ lục 05: Thay đổi sau khi công bố sản phẩm mỹ phẩm
Phụ lục 06: Quy định của ASEAN về giới hạn kim loại nặng và vi sinh vật trong sản phẩm mỹ phẩm
Phụ lục 07: Hồ sơ thông tin sản phẩm
Phụ lục 08: Tài liệu hướng dẫn của ASEAN về kiểm tra hậu mại mỹ phẩm
Phụ lục 09: Biên bản lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng
Phụ lục 10: Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Phụ lục 11: Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Phụ lục 12: Certificate of Free sale
Phụ lục 13: Phiếu đăng ký kiểm tra thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm
Phụ lục 14: Đơn hàng nhập khẩu mỹ phẩm dùng cho nghiên cứu kiểm nghiệm
Phụ lục 15: Danh sách các sản phẩm đã cấp tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Phụ lục 16: Danh sách mỹ phẩm đã cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
Phụ lục 17: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mỹ phẩm

Nguồn: Thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định về Quản lý mỹ phẩm


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status