Lệ phí nhà nước khi đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty -

Lệ phí nhà nước khi đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty

Đối với các khách hàng thực hiện việc thanh lap cong ty hay thành lập công ty đều thắc mắc về mức phí nhà nước khi thực hiện thành lập hay đăng ký doanh nghiệp. Leto Legal xin gửi đến các bạn lệ phí nhà nước khi thực hiện đăng ký doanh nghiệp.

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Số TT Nội dung Đơn vị tính Mức thu
I Lệ phí đăng ký doanh nghiệp    
1 Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 200.000
2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy Đồng/lần 100.000
3 Cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp Đồng/lần 100.000
II Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh Đồng/lần 100.000
III Phí cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp:    
1 Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Đồng/bản 20.000
2 Thông tin về Điều lệ công ty Đồng/bản 50.000
3 Thông tin về Báo cáo tài chính của công ty cổ phần Đồng/bản 50.000
4 Các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Đồng/tài liệu 25.000
5 Thông tin về báo cáo tổng hợp về người thành lập, quản lý doanh nghiệp trong 03 năm Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp 100.000
6 Thông tin về báo cáo tổng hợp về lịch sử doanh nghiệp trong 03 năm Đồng/01 báo cáo/doanh nghiệp 200.000
7 Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Đồng/lần 300.000

Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status