Lệ phí lĩnh vực trồng trọt -

Lệ phí lĩnh vực trồng trọt

Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 09/11/2016.

le phi bao ho giong cay trong

– Theo đó, Thông tư số 207/2016 thay thế Thông tư số 180/2011/TT-BTC quy định về mức thu, phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. Tổ chức, cá nhân khi nộp đơn yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; kiểm định, lấy mẫu, kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực trồng trọt, giống cây lâm nghiệp sẽ nộp lệ phí theo quy định.

– Một số mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp được quy định tại Thông tư 207/TT-BTC như sau:

+ Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: 350.000 đồng/bằng;

+ Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: 100.000 đồng/bằng;

+ Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp: 100.000 đồng/người/lần;

+ Phí thẩm định đơn bảo hộ giống cây trồng: 2.000.000 đồng/lần;

+ Phí thẩm định yêu cầu phục hồi hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng: 1.200.000 đồng/đơn;

+ Phí chỉ định phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận trong lĩnh vực trồng trọt: 15.000.000 đồng/01 phòng, TCCN/lần;

+ Phí thẩm định cấp mới giấy phép sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón khác: 6.000.000 đồng/01 cơ sở/lần;

+ Phí thẩm định cấp lại, điều chỉnh giấy phép sản xuất phân bón: 2.500.000 đồng/01 cơ sở/lần.

– Thông tư 207/2016 quy định tổ chức thu phí chậm nhất vào ngày 05 hàng tháng phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

– Ngoài ra, Thông tư số 207 hướng dẫn tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

– Theo Thông tư 207/BTC, tổ chức thu lệ phí sẽ nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, còn đối với tổ chức thu phí cũng nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước nhưng riêng tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động thì được giữ lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí và nộp 20% số tiền phí còn lại vào ngân sách.

Thông tư 207/2016/TT-BTC quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Thong tu 207_2016_TT-BTC


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status