Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng vẫn được khấu trừ GTGT -

Không phải đăng ký tài khoản ngân hàng vẫn được khấu trừ GTGT

Thông tư số 173/2016 sửa đổi quy định về điều kiện đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Thông tư 219/2013 như sau:
+ Bỏ quy định: Tài khoản thanh toán qua ngân hàng của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế và bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản vay tiền để thanh toán cho nhà cung cấp tại các tổ chức tín dụng.
+ Ngoài ra, theo Thông tư 173/2016, trường hợp thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mà một trong hai bên có tài khoản mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân thì tài khoản này không bắt buộc đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế.
Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi quy định về chứng từ thanh toán qua ngân hàng hợp lệ để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào có hiệu lực ngày 15/12/2016.

Dang ky tai khoan ngan hang
Trước ngày 15/12/2016 theo khoản 3 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

– Theo khoản 6 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 219:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế. Bên mua không cần phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho nhà cung cấp) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).”

Nhưng từ ngày 15/12/2016 theo Điều 1 Thông tư 173/2016/TT-BTC:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

=> Đã bỏ câu: (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế)

NHƯ VẬY: Tài khoản Ngân hàng của DN mà không đăng ký với Cơ quan thuế hoặc Sở kế hoạch đầu tư thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Chú ý: Đó là quy định điều kiện để khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhé. (Tức là DN bạn có phát sinh giao dịch qua TK ngân hàng chưa đăng ký thì vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

– Còn việc đăng ký TK ngân hàng với Sở kế hoạch đầu tư là các bạn vẫn phải đăng ký đó nhé. (Trong thời hạn 10 ngày sau khi mở TK ngân hàng).
– Nếu không đăng ký sẽ phạt tội: Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Các bạn có tải Thông tư 173/2016/TT-BTC về tại đây: 


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status