Điều lệ mẫu cho công ty đại chúng -

Điều lệ mẫu cho công ty đại chúng

Điều lệ công ty đại chúng được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

cong ty dai chung

Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hànhThông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Theo đó, Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư này để xây dựng điều lệ công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Nghị định 71.

Điều lệ mẫu gồm Phần mở đầu và 21 mục, đáp ứng đầy đủ nội dung quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014 và thêm một số nội dung khác như:

– Mục tiêu hoạt động của công ty;

– Quyền điều tra sổ sách, hồ sơ công ty;

– Công nhân viên và công đoàn;

– Quy định về báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính và Trách nhiệm công bố thông tin.

Ngoài ra, Thông tư  95/2017/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 06/11/2017) cũng ban hành mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng tại Phụ lục 2 để doanh nghiệp tham chiếu và áp dụng.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status