Dịch vụ tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh – Theo quy định tại Điều 32.1 Luật doanh nghiệp 2014:

Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

  1. a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;
  2. b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
  3. c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, khi bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm loại bỏ ngành nghề kinh doanh hay bổ sung ngành nghề kinh doanh, thì Doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể là: Thay đổi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Leto Legal là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, và đại diện làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp trên cả nước. Đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh, thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh đều là tên gọi của việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Leto Legal hướng dẫn về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  1. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  2. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới LetoLegal để được tư vấn và cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh tốt nhất hiện nay!

Xem thêm dịch vụ thanh lap cong tythay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status