Dịch vụ tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TNHH

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn TNHH

Thanh lap cong ty tnhh – Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

thành lập công ty tnhh

Leto Legal là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, và đại diện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tại LetoLgal bao gồm:

 • Tư vấn quy định của pháp luật đối các yếu tố liên quan đến việc thành lập và các yếu tố đặc thù có trong công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Hướng dẫn tập hợp tài liệu cần thiết và đánh giá các tài liệu mà khách hàng đã có;
 • Xây dựng toàn bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Nộp hồ sơ đăng ký và bàn giao kế quả là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Làm dấu công ty và dấu chức danh, thông báo mẫu dấu sử dụng tới cơ quan công an và cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tư vấn toàn bộ những việc phải làm sau khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;

Để đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, khách hàng cần lưu ý:

Có bao nhiêu hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn?

 • Có hai hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, gồm:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn?

 • Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty là thành viên của công ty. Đối với cả hai hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc có từ hai thành viên trở lên), thành viên có thể là tổ chức và/hoặc cá nhân.
 • Thành viên (chủ sở hữu công ty) của công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên có thể là hai tổ chức hoặc nhiều hơn, hoặc một số tổ chức và cá nhân, hoặc một số cá nhân. Chủ sở hữu công ty (thành viên công ty) của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức.

Có hạn chế số lượng thành viên của một Công ty trách nhiệm hữu hạn hay không?

Có. Tổng số thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn không được vượt quá 50 pháp nhân hoặc thể nhân.

Trách nhiệm tài chính của thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp (công ty).

Việc giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu/thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn giúp loại hình doanh nghiệp này trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, do việc sở hữu của nhà đầu tư đối với công ty không ảnh hưởng đến tài sản cá nhân của họ trong trường hợp công ty kinh doanh thất bại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có được phép phát hành cổ phiếu hay không?

Không. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phép phát hành cổ phiếu. Chỉ công ty cổ phần mới được phép làm việc này.

Ai chịu trách nhiệm quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Công ty trách nhiệm hữu hạn do Hội đồng thành viên quản lý. Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng có thể đồng thời là giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty. Chủ tịch Hội đồng thành viên cũng có thể là người đại diện theo pháp luật của công ty, nếu điều lệ công ty quy định việc này.

Con dấu, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Công ty trách nhiệm hữu hạn được quyền làm con dấu và sử dụng trong quá trình kinh doanh.

Không có giới hạn về số lượng địa điểm kinh doanh, chi nhánh và văn phòng đại diện của một công ty trách nhiệm hữu hạn.

Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn tại đâu?

Bạn cần gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tỉnh, thành phố nơi bạn dự định đặt trụ sở công ty, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn gồm các tài liệu gì?

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 5. a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
 6. b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 1. c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ của thành viên là cá nhân?

 • Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của công dân Việt Nam định cư tại Việt Nam.
 • Đối với người Việt Nam định cư tại nước ngoài, một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:
 • Hộ chiếu Việt Nam
 • Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có thể thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau:
 • Giấy chứng nhận quốc tịch Việt Nam
 • Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam
 • Giấy xác nhận đăng ký công dân
 • Giấy xác nhận gốc Việt Nam
 • Giấy xác nhận có gốc Việt Nam
 • Giấy xác nhận có quan hệ huyết thống Việt Nam
 • Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật
 • Thẻ Thường trú còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
 • Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Các thông tin cần cung cấp trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh?

Công ty trách nhiệm hữu hạn do người đại diện theo pháp luật của công ty đăng ký kinh doanh. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải được chỉ định cụ thể tại điều lệ công ty. Khi đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên, sắc tộc, quốc tịch, ngày sinh, giới tính, số chứng minh nhân dân hoặc các chứng thực cá nhân khác, tên cơ quan cấp và ngày cấp chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử và website nếu có, của người đại diện theo pháp luật và thành viên là cá nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức.
 • Tên công ty bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài hoặc tên viết tắt của công ty nếu có.
 • Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử và website nếu có.
 • Ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống phân loại ngành kinh tế quốc dân Việt Nam (VSIC)
 • Vốn đăng ký (cũng gọi là vốn điều lệ)
 • Vốn pháp định nếu ngành nghề kinh doanh đòi hỏi có vốn pháp định
 • Tên và địa chỉ chi nhánh nếu có
 • Tên và địa chỉ văn phòng đại diện nếu có
 • Tên và địa chỉ của (các) địa điểm kinh doanh nếu có
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật
 • Danh sách thành viên phải nêu rõ số vốn đóng góp của từng thành viên, loại tài sản góp vốn và giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời điểm góp vốn. Các thành viên phải ký xác nhận vào danh sách này và nộp cho cơ quan đăng ký kính doanh kèm theo dự thảo điều lệ công ty.

Có nhất thiết phải đặt tên cho Công ty trách nhiệm hữu hạn hay không?

Có. Tất cả các doanh nghiệp, gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn, đều phải có tên.

Có quy định về việc đặt tên Công ty trách nhiệm hữu hạn hay không?

Có. Xin tham khảo kỹ Chương III Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và Điều 38- 42 của Luật Doanh nghiệp để biết thêm các yêu cầu về việc đặt tên doanh nghiệp.

Theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-CP, tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký thuộc cùng ngành nghề kinh doanh và trong cùng tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Do đó, việc kiểm tra Tên doanh nghiệp dự kiến sử dụng là vô cùng quan trọng.

Mất bao lâu để đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn?

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định là 03 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới LetoLegal để được tư vấn và cung cấp dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với mức phía ưu đãi nhất.

Xem thêm dịch vụ thanh lap cong ty co phan, thanh lap cong ty của Công ty luật Leto Legal.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status