Danh sách các nước tham gia hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP) -

Danh sách các nước tham gia hệ thống ưu đãi thương mại toàn cầu (GSTP)

Dưới đây là danh sách các nước tham gia hệ thống GSTP cho Việt Nam hưởng ưu đãi GSTP được xếp theo bảng.

GSTP

DANH SÁCH CÁC NƯỚC GSTP
TT TÊN NƯỚC TT TÊN NƯỚC
1 Algeria 23 Mercosour (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, Venezuela)
2 Argentina 24 Mexico
3 Bangladesh 25 Morocco
4 Benin 26 Mozambique
5 Bolivia 27 Myanmar
6 Brazil 28 Nicaragua
7 Cameroon 29 Nigeria
8 Chile 30 Pakistan
9 Colombia 31 Peru
10 Cuba 32 Philippines
11 Democratic People’s Republic of Korea 33 Republic of Korea
12 Ecuador 34 Singapore
13 Egypt 35 Sri Lanka
14 Ghana 36 Sudan
15 Guinea 37 Thailand
16 Guyana 38 Trinidad and Tobago
17 India 39 Tunisia
18 Indonesia 40 United Republic of Tanzania
19 Iran (Islamic Republic of) 41 Venezuela
20 Iraq 42 Vietnam
21 Libyan Arab Jamahiriya 43 Zimbabwe
22 Malaysia * Danh sách cập nhật ngày 10/5/2008

Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status