Đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt Nam

Hướng dẫn dịch vụ đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt Nam – Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-BKCN ngày 23/08/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp, sử dụng và quản lý Mã số mã vạch và Thông tư 16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN nêu trên;  Thông tư số 88/2002/TT-BTC ngày 2/10/2002 của Bộ Tài chính về việc “Qui định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp MSMV” và Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11/4/2007sửa đổi bổ sung Thông tư 88/2002/TT-BTC ngày 02/10/2002 của Bộ Tài chính.Đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài tại Việt NamLetoLegal xin hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm cụ thể như sau:

a) Hồ sơ đăng ký gồm:

1. Bằng chứng Uỷ quyền của công ty nước ngoài (có công chứng) cho phép công ty ở Việt Nam được phép sử dụng mã số của công ty nước ngoài;
2. Bản Liệt kê danh mục sản phẩm sử dụng mã nước ngoài (theo mẫu do Letolegal cung cấp);
3. Công văn đề nghị được sử dụng mã số nước ngoài trên sản phẩm (theo mẫu do LetoLegal cung cấp).

b) Mức phí
Phí nhà nước thủ tục xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài là 500.000 đ/1 hồ sơ.

Hãy liên hệ tới LetoLegal để được cung cấp dịch vụ đăng ký sử dụng mã số mã vạch hàng hoá nước ngoài tại Việt Nam chuyên nghiệp nhất!

Xem thêm dịch vụ: đăng ký mã số mã vạch, dang ky ma so ma vach tại Việt Nam của Leto Legal.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status