Công ty tinh giảm biên chế khi sáp nhập có đúng không? -

Công ty tinh giảm biên chế khi sáp nhập có đúng không?

Công ty tôi đã làm được 5 năm chuẩn bị tiến hành sáp nhập với một công ty xây dựng khác. Tuy nhiên, tôi nghe nói do vậy mà sẽ diễn ra việc tinh giảm biên chế. Xin hỏi, nếu khi sau khi sáp nhập, việc công ty tinh giảm biên chế có hợp pháp không và trong trường hợp này tôi có được hưởng khoản bồi thường nào không?

tinh gian bien che

Ban biên tập Tư vấn pháp luật lao động Công ty luật LETO

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm liên lạc tới Ban tư vấn pháp luật lao động. Công ty Luật LETO. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Việc tinh giảm biên chế sau khi sáp nhập của công ty là hợp pháp, và tùy theo phương án sử dụng lao động việc tinh giảm biên chế sẽ diễn ra như thế nào.

Nếu bạn phải nghỉ việc sau khi công ty tiến hành sáp nhập thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp mất việc làm.

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động năm 2012
  • Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động 

Theo đó, khoản 1 Điều 45 Bộ luật lao động quy định:

1. Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục sử dụng số lao động hiện có và tiến hành việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Như vậy, trong trường hợp này, công ty có thể sử dụng hết toàn bộ số lao động cũ nhưng cũng có thể chỉ sử dụng một số. Khi không sử dụng hết số lượng lao động cũ, người sử dụng lao động cần lập phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46:

Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

  1. a) Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng;
  2. b) Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu;
  3. c) Danh sách và số lượng người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian; người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
  4. d) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.”
  5. bannerLuatLETO-01

Về quyền lợi của bạn nếu bị cho nghỉ việc sau khi công ty tiến hành sáp nhập, bạn sẽ được hưởng trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động nêu rõ về trợ cấp mất việc như sau:

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động.

– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động hoặc người lao động gặp thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh truyền nhiễm;

c) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

– Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc kinh phí hoạt động của người sử dụng lao động.

Ban tư vấn pháp luật lao động hy vọng bạn tham khảo vả giải quyết được thắc mắc của mình. Nội dung tư vấn trên được xây dựng trên cơ sở thông tin bạn cung cấp và quy định của pháp luật. Trường hợp có vướng mắc phát sinh hoặc điều gì chưa rõ, bạn vui lòng trao đổi trực tiếp cùng luật sư tư vấn qua tổng đài 24/7 số điện thoại 1900 6258 hoặc gửi email: tongdaiphapluat@luatleto.com để được tư vấn, hỗ trợ từ Công ty luật LETO.


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status