Các biện pháp bảo đảm chỉ phải đăng ký khi có yêu cầu -

Các biện pháp bảo đảm chỉ phải đăng ký khi có yêu cầu

Đăng ký biện pháp bảo đảm là việc cơ quan đăng ký ghi vào sổ đăng ký hoặc nhập vào cơ sở dữ liệu về việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo đm;

bien phap bao dam

Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Theo đó, so với quy định tại Nghị định 83/2010/NĐ-CP thì trường hợp các biện pháp bảo đảm chỉ phải đăng ký khi có yêu cầu được quy định rõ ràng hơn; cụ thể gồm các biện pháp sau:

– Thế chấp tài sản là động sản (trừ tàu bay, tàu biển);

– Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai;

– Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Ngoài ra, Nghị định 102 cũng quy định việc đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này đến thời điểm xóa đăng ký biện pháp bảo đảm.

Xem thêm chi tiết tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/10/2017).


Công ty luật Leto Legal Công ty luật Leto Legal
910 21569

CÔNG TY LUẬT LETO LEGAL – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TẠI HÀ NỘI
Địa chỉ:  Tòa nhà Parkson – Viet Tower – Số 1 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097.276.8558 Fax: 0243.533.5122
Hotline: 097.276.8558 – 1900 6258

DMCA.com Protection Status